• Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
  • Sáng: 07h00-11h30
    Chiều: 13h30-17h00

Dr. DS CKI Trần Thị Vân

Phó Giám đốc Bệnh viện - Ban giám đốc
  • Năm sinh


  • Email


  • ĐT liên hệ


  • Ghi chú